Η σχέση μεταξύ διάθεσης και διατροφής είναι πολύπλοκη, σημαντική και αμφίδρομη. Ο τρόπος που τρέφουμε το σώμα μας μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία μας, την ενέργεια μας και την γενική μας διάθεση. Ας δούμε πώς…